เหตุผลที่เยอรมนีเล็งขึ้นภาษีเนื้อสัตว์ช่วยลดโลกร้อน

October 23, 2019 admin 0

ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงเนื้อสัตว์ได้ในราคาที่ค่อนข้างถูกในประเทศเยอรมนี แต่นั่นอาจจะเปลี่ยนไป ในขณะที่ผู้ร่างกฎหมายของรัฐบาล กลับมามุ่งเป้าไปที่การปกป้องสภาพภูมิอากาศ และสวัสดิภาพสัตว์ นักการเมืองชาวเยอรมันจาก Social Democrats (SPD) และ Greens เสนอให้เพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของ “เนื้อสัตว์”เป็นอัตรามาตรฐานที่ 19% ปัจจุบันเนื้อสัตว์ถูกเก็บภาษีในอัตราที่ลดลง 7% เหมือนกับอาหารส่วนใหญ่ เขากล่าวว่าการขึ้นภาษีครั้งนี้ จะเป็นการช่วยเหลือในสวัสดิภาพสัตว์ ในขณะที่สมาชิกจาก Social Democrats ได้เสริมเข้ามาว่า […]