head_cow
สายพันธ์ของวัวเนื้อมีมากมายหลายสายพันธ์ทั้งไทยและ ต่างประเทศ ส่วนใหญ่แล้ว มีการตั้งชื่อตามลักษณะของมัน หรือไม่ก็อาจจะเป็น ตามภูมิลำเนาสถานที่เกิด อย่างเช่นชื่อจังหวัด ซึ่งในประเทศไทย ก็มีพันธ์วัวเนื้อดีๆ อยู่มากมาย ซึ่ง เว็บไซต์ เรามีการ update ข้อมูลเหล่านี้อยู่เสมอ
Breed_of_cattle

วัวพื้นบ้าน

วัวพื้นบ้าน เป็นวัวที่เป็นที่นิยมของชาวไทยเพราะให้เนื้อที่มีรสชาติเลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพอากาศในประเทศเป็นอย่างดี สามารถปล่อยให้ หากินได้เอง โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเลี้ยงเป็นฝูง อาหารส่วนใหญ่จะเป็นหญ้าสด ในบางจังหวัดของไทย นำมาแข่งขันวิ่งกัน นอกจากนั้นยังเป็นวัวนักสู้ด้วย

วัวพันธุ์บราห์มัน

braman

วัวสายพันธุ์นี้เป็นวัวที่นำเข้ามาจากต่างประเทศเพียงเท่านั้น ข้อดีคือ โตไว เนื้อเยอะ สามารถขายทำกำไรได้ดี แต่ต้องหมั่นดูแลอยู่ตอลดเวลา ทั้งอาหารการกิน โรคภัยต่างๆ

การอยู่อาศัย และ อาหาร

Breeding-cattle

การผสมพันธุ์วัว ต้องอาศัยหลายปัจจัยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่คุณต้องการ ทั้งเรื่อง อาหารการกิน ฤดูกาล และช่วงเวลาในการผสม เพื้่อให้พ่อพันธุ์และ แม่พันธุ์ มีความสมบูรณ์

feed_chute

รางอาหารสดควรเป็นรางที่สามารถเห็บอาหารและน้ำได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่มักจะทำมาจาก ปูน และหล่อเป็นรางยาว เพื่อให้วัวสามารถกินอาหารได้พร้อมกันทีละหลายๆ ตัว

manger

รางฝางก็มีความจำเป็นเช่นกัน ลักษณะของรางแห้ง ทำเป็นรางยาว เหมือนกับลางของสด แต่ที่แตกต่างก็คือวัสดุที่นำมาทำมีลักษณะเบาและ ต้องการช่องเพื่อระบายอากาศเพื่อไม่ให้ อับชื่น

seta

นี่คือลักษณะของคอกวัวที่ถูกต้อง มีการแบ่งเป็น สัดส่วนอย่างชัดเจน พื้นที่รอบๆ สะอาด สมัยนี้นิยมเป้นพื้นปุนเพราะสามารถทำความสะอาดได้ง่าย

cow_home

สภาพแวดล้อม ก็มาส่วนสำคัญเช่นกัน ควรทำพื้นที่ให้สะอาดอยู่เสมอ และควรมีหลังคาเพื่อกันแดดฝนให้กับวัวของเราด้วย จากในภาพที่แสดง จะเห็นได้ว่ามีรางอาหารเป็นทางยาวและ ไม้ที่ไม้เสา เพียงไม่กี้ต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่เราสามารถหาได้ในท้องถิ่นครับ

การจัดการกับอุจจาระของวัว วึ่งมองครั้งแรก อาจไม่เห็นถึงประโยชน์ของมันแต่ สำหรับเกษตรกรแล้ว มันมีค่ามาก เพราะสามารถนำมาปรับหน้าดินเพื่อ ปลูกพืชได้อย่างดี

thankyou